SYSTÉM ŘÍZENÍ IMS

SYSTÉM ŘÍZENÍ IMS

Akreditovaná laboratoř

Mezinárodní akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 2018 pro provádění statických zatěžovacích zkoušek v České republice (dle ČSN 73 6209) a na Slovensku (dle STN 73 6209).

Český institut pro akreditaci vydal „Osvědčení o akreditaci“ pod č. 169/2019 ze dne 12.4.2019 pro zkušební laboratoř č. 1608.

ISO

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení zahrnující soulad s požadavky evropských norem pro systém řízení kvality:

ČSN EN ISO 9001 - Systém managmentu kvality

ČSN EN ISO 14001 - Systém environmentálního managementu

ČSN ISO 45001 - Systém managmentu BOZP