NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Architektonické řešení inženýrských konstrukcí

Architektonicko-technické studie mostů, lávek a speciálních konstrukcí (zastřešení stadionů, rozhledny, velkokapacitní nádrže)

Alternativní řešení a posudky ekonomické výhodnosti různých variant

Podklady pro nabídkovou dokumentaci do soutěží

Zpracování kompletní projektové dokumentace

Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro tendrovou dokumentaci

Vypracování projektu v systému BIM

Expertní a kontrolní činnost pro statické a dynamické výpočty konstrukcí

Pokročilé modelování konstrukcí pro nelineární analýzu

Inženýrská činnosti a majetkoprávní vypořádání

Podpora pro realizaci projektu

Realizační dokumentace stavby a výrobně technická dokumentace ocelových a betonových konstrukcí

Autorský a technický dozor na stavbě

Podpora zhotovitelů při realizaci -site engineering

Montážní projekty konstrukcí

Sledování konstrukcí během jejich života a návrhy rekonstrukcí

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů

Statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů zajištěné vlastní akreditovanou laboratoří

Expertízy a posudky stávajících konstrukcí

Projekty rekonstrukcí a sanací konstrukcí

Ve spolupráci s našimi dceřinými společnostmi nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace dopravních staveb.