Západní viadukt k mostu přes veslařskou dráhu

Realizace 2021

Součástí obchvatu Bratislavy D4R7 je také 2 932 km dlouhá mostní konstrukce, kterou tvoří most přes řeku Dunaj, most přes veslařskou dráhu a východní a západní přístupové viadukty. Mosty, které mají jednotné architektonické a konstrukční řešení, mají mostovku šířky 35,0 m tvořenou páteřovým komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Viadukty byly betonovány postupně, po polích s převislou konzolou ve výsuvné skruži s tak zvaným organickým předpětím. Nejprve byl proveden páteřní komorový nosník, poté byly v posuvné skruži pohybující se po již hotové konstrukci postupně betonovány vnější konzoly.

Délka konstrukce

783,5 m

Poloha

Západní viadukt, obchvat Bratislavy D4R7, Slovensko

Rozpětí

53,0 + 10 x 67,5 + 52,5 m

Typ konstrukce

viadukt tvořený spojitým nosníkem

Šířka nosné konstrukce

35,0 m

Rozsah práce

prostorová analýza nosné konstrukce

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 17.13766674450713N, 48.079205878208E
zobrazit na mapy.cz