Vysouvané viadukty rychlostní komunikace R2 v úseku Kriváň-Mýtná

Ve výstavbě

Rychlostní komunikace R2 je v úseku Kriváň-Mýtná vedena po dvou viaduktech délek 4,360 a 1,630 km. První viadukt převádí oba směry rychlostní komunikace po konstrukci, která má po celé délce podobné uspořádání. Je tvořena komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Všechny vnitřní podpěry jsou tvořeny dvojicemi štíhlých stěn. Součástí přemostění jsou také dva, na sebe navazující vysouvané viadukty délek 400 m. Nosná konstrukce je v plné šířce postupně betonovaná ve výrobně situované u dilatačního pilíře a následně vysouvána. Nejdříve směrem k navazujícím viaduktům, následně směrem ke krajní opěře. Výška komorového nosníku je 3,50 m.

Délka konstrukce

400 a 400 m

Poloha

R2 v úseku Kriváň-Mýtná, Slovensko

Rozpětí

50,0 – 60,0 m

Typ konstrukce

viadukt tvořený spojitým nosníkem

Šířka nosné konstrukce

27,0 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 48.5027606N, 19.4999342E
zobrazit na mapy.cz