Viadukty rychlostní komunikace R2 v úseku Kriváň-Mýtná

Ve výstavbě

Rychlostní komunikace R2 je v úseku Kriváň-Mýtná vedena po dvou viaduktech délek 4,360 a 1,630 km. První viadukt převádí oba směry rychlostní komunikace po konstrukci, která má po celé délce podobné uspořádání. Je tvořena komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Všechny vnitřní podpěry jsou tvořeny dvojicemi štíhlých stěn. Na střední část viaduktu délky 2,080 km, který je tvořen letmo betonovanými mosty, navazují přístupové viadukty. V délce 681 a 800 m jsou tyto viadukty betonovány v horní výsuvné skruži s tak zvaným organickým předpětím. Nejdříve je betonován páteřní komorový nosník, potom jsou vybetonovány vnější konzoly. Výška komorového nosníku je 3,50 m.

Délka konstrukce

681 a 800 m

Poloha

R2 v úseku Kriváň-Mýtná, Slovensko

Rozpětí

60,0 – 70,0 m

Typ konstrukce

viadukt tvořený spojitým nosníkem

Šířka nosné konstrukce

27,0 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 48.5027722N, 19.4999181E
zobrazit na mapy.cz