Viadukt Zlaté Moravce

Realizace 2011

Viadukt délky 273 m tvoří dva souběžné mosty o 7 polích. Most, který přemosťuje místní komunikaci a údolí Olichovského potoka má dvoutrámovou mostovku proměnné výšky – od 1,90 m uprostřed rozpětí do 2,60 m nad podpěrami. Podélné trámy jsou nepřímo podepřeny podporovými příčníky kloubově spojenými se štíhlými podpěrami. Mostovka byla betonována postupně, po polích v bednění zavěšeném na horní výsuvné skruži. Protože ložiska jsou umístěna jen na krajních opěrách, tvoří most úsporný semi‑integrovaný konstrukční systém.

Délka konstrukce

273,00 m

Poloha

rychlostní komunikace R1 poblíž vesnice Zlaté Moravce, Slovensko

Rozpětí

33,00 – 41,00 m

Typ konstrukce

semi‑integrovaná spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

2 x 12,15 m

Rozsah práce

alternativní návrh, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 48.3515211N, 18.4737833E
zobrazit na mapy.cz