Viadukt Wisconsin Avenue v USA

Realizace 1993

Viadukt nahradil stávající vícepolový obloukový most, který byl vážně poškozen. Viadukt má 11 polí; typické pole s rozpětím 48,16 m tvoří dva rovnoběžné oblouky. Každý oblouk je sestaven ze dvou prefabrikovaných segmentů, které jsou uprostřed rozpětí vzájemně spojeny dodatečným předpětím. Prefabrikované segmenty mají korýtkový průřez, který byl po smontování oblouků vyplněn betonem. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných nosníků a spřažené desky.

Délka konstrukce

443,80 m

Poloha

Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin, USA

Rozpětí

12,80 – 48,16 m

Typ konstrukce

Obloukový most

Šířka nosné konstrukce

24,21 m

Rozsah práce

Jiří Stráský: Koncepční návrh, nezávislá kontrola projektu

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 43.0388181N, 87.9665528W
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Honor Award. ACEC's 1994 Excellence Awards Competition.

Design and Harry H. Edwards Awards. PCI 1994 Design Competition.