Viadukt přes řeku Nitru v Nitře

Realizace 2011

Viadukt celkové délky 1 181 m, přemosťuje řeku Nitru, železnici a několik místních komunikací. Je tvořen dvěma na sebe navazujícími částmi DC1 a DC2 délek 813 a 367 m. Část DC1 je tvořena dvěma souběžnými mosty o 20 polích tvořenými jednokomorovými nosníky výšky 2,80 m. Nosníky byly postupně betonovány v prvním poli a následně vysunuty do projektované polohy. Část DC2 je tvořena tříkomorovým nosníkem proměnné výšky od 2,80 m (uprostřed rozpětí a u dilatačních závěrů) do 4,50 m nad vnitřními podpěrami. Nosník byl betonován letmo v konzolách směřujících od pilířů ke středům polí. V místě napojení obou celků mají obě nosné konstrukce stejný obvod a plynule na sebe navazují.

Délka konstrukce

DC1: 813,00 m; DC2: 367,00 m

Poloha

rychlostní komunikace R1, most přes řeku Nitru v Nitře, Slovensko

Rozpětí

DC1: 28,00 – 45,00 m; DC2: 50,00 – 85,00 m

Typ konstrukce

spojitá komorová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

DC1: 2 x 13,15 m; DC2: 26,60 m

Rozsah práce

architektonický návrh, kontrola projektu

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 48.2887823N, 18.0872665E
zobrazit na mapy.cz