Viadukt dálnice D8 Mordova rokle

Realizace 2006

Viadukt Mordova Rokle, který přemosťuje hluboké údolí, je tvořen dvěma souběžnými mosty délek 527 m. Mostovky obou mostů jsou tvořeny páteřními nosníky s velmi vyloženými konzolami. Nosníky, které mají proměnnou výšku od 1,40 m ve středech polích do 2,60 m u podpěr, byly postupně betonovány po polích do bednění podepřeném spodní výsuvnou skruži.

Délka konstrukce

527 m

Poloha

dálnice D8 u vesnice Krásný Les

Rozpětí

31,50 – 42,00 m

Typ konstrukce

spojitá jednotrámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

15,35 + 15,35 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 50.7750390N, 13.9447183E
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Cena Ministerstva dopravy ČR, 2007.