Viadukt dálnice D35 přes železnici

Realizace 2002

Viadukt délky 203,00 m, který tvoří dva souběžné mosty, převádí dálnici D35 přes železnici a místní komunikace. Mosty o sedmi polích jsou sestaveny ze šesti 1,40 m vysokých prefabrikovaných nosníků a spřažené betonové desky tloušťky 0,23 m. Nosníky jsou nepřímo podepřeny monolitickými příčníky, které spolu se spřaženou deskou zaručují spojitost a integritu konstrukce. Příčníky jsou podepřeny dvojicemi štíhlých stojek.

Délka konstrukce

203,00 m

Poloha

dálnice D35 poblíž Olomouce

Rozpětí

24,00 – 31,00 m

Typ konstrukce

spřažená prefabrikovaná konstrukce

Šířka nosné konstrukce

13,60 m + 13,60 m

Rozsah práce

projekt pro stavební povolení, autorský dozor

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.5563895N, 17.2950245E
zobrazit na mapy.cz