Viadukt dálnice D1 u vesnice Višňové

Ve výstavbě

Viadukt délky 960,30 m, který je tvořen dvěma souběžnými mosty, převádí dálnici přes široké údolí, místní komunikaci, potok a polní cestu. Mosty o 24 polích jsou rozděleny do tří dilatačních celků délek 280,15 + 400,00 + 280,15 m. Mostovky, které mají rozdílnou šířku, jsou sestaveny z 2,00 m vysokých prefabrikovaných nosníků a spřažená desky tloušťky 0,225 m. Nosníky jsou rámově spojeny s úložnými prahy tvaru obráceného písmene T. Prahy jsou podepřeny dvojicemi štíhlých stojek výšky až 39,70 m. Ložiska jsou navržena jen na krajních opěrách. Most tvoří úsporný semi‑integrovaný konstrukční systém.

Délka konstrukce

960,30 m

Poloha

dálnice D1 poblíž vesnice Višňové, Slovensko

Rozpětí

35,50 – 40,00 m

Typ konstrukce

semi‑integrovaná spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

14,20 + 15,30 m

Rozsah práce

alternativní návrh, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.1579412N, 18.7714650E
zobrazit na mapy.cz