Viadukt dálnice D1 přes řeku Odru

Realizace 2009

Viadukt, který je tvořen dvěma souběžnými mosty o 21 polích, přemosťuje řeku Odru, místní komunikace a vodoteče a také železnici. Oba mosty jsou tvořeny spojitým nosníkem dvoutrámové průřezu, který je v ose konstrukce nepřímo uložen na úzkých stěnových podpěrách. V převážné části mostu má nosník konstantní výšku 2,40 m, která se u železnice lineárně mění na 1,80 m. V poli přemosťujícím řeku je dvoutrámový průřez u podpěr zesílen spodní deskou.

Délka konstrukce

848,00 m

Poloha

dálnice D1 poblíž vesnice Mankovice

Rozpětí

29,00 – 50,00 m

Typ konstrukce

spojitá dvoutrámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

15,50 + 16,15 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.6385229N, 17.8634598E
zobrazit na mapy.cz