Sportovní lávka přes řeku Olši v Českém Těšíně

Realizace 2012

Lávka, která přemosťuje hraniční řeku Olši, spojuje Český a Polský Těšín. Lávka je tvořena půdorysně zakřiveným ocelovým nosníkem, který je v hlavní poli na vnitřním okraji zavěšen na skloněném oblouku. Nosník, který má nesymetrický komorový průřez, je vetknut do krajních opěr; oblouk je vetknut do nosníku. Účinky kroucení jsou redukovány radiálními silami od předpětí vnějších kabelů vedených v okrajích nosníku.

Délka konstrukce

93,0 m

Poloha

řeka Olše, Český Těšín

Rozpětí

13,0 - 45,0 m

Typ konstrukce

samokotvená oblouková konstrukce

Šířka nosné konstrukce

4,375 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 18.62729448844189N, 49.738018743951784E
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Mostní dílo roku 2013. Ministerstvo dopravy ČR 2015.