Národní cyklistické centrum

Projekt

Zastřešení velodromu je tvořeno betonovou membránou ukotvenou v obvodovém nosníku eliptického půdorysu o rozměrech 126 x 95 m. Samotná membrána je tvořena prefabrikovanými segmenty z lehkého konstrukčního betonu obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 6,0 × 3,0 m, které jsou neseny ortogonální lanovou sítí napnutou uvnitř obvodového nosníku.

Střecha je uložena na betonových sloupech.

Délka konstrukce

-

Poloha

Orechová Potôň, Slovensko

Rozpětí

-

Typ konstrukce

velodrom zastřešený membránovou konstrukcí

Šířka nosné konstrukce

-

Rozsah práce

dokumentace pro územní rozhodnutí, podrobná statická a dynamická analýza konstrukce