Nadjezd nad silnicí I/48

Realizace 2023

Nadjezd kříží pod velmi šikmým úhlem 35,30 silnici I/48. Most, který je tvořen komorovým nosníkem o třech polích, je na vnitřních jednosloupových podpěrách podepřen na jediném ložisku, v kroucení je vetknut v krajních opěrách. Komorový nosník výšky 2,20 m je sestaven z ocelového nosníku korýtkového průřezu a spřažené železobetonové mostovkové desky.

Délka konstrukce

114,50 m

Poloha

silnice R48, Frýdek Místek – obchvat

Rozpětí

33,00 – 47,00 m

Typ konstrukce

ocelobetonová spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

11,30 m

Rozsah práce

projekt pro zadání stavby, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.6798707N, 18.4007361E
zobrazit na mapy.cz