Most přes údolí potoka Kremlice

Realizace 2015

Most tvoří spojitý nosník o 11 polích. Nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový komorový nosník s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Mostovková deska je sestavena z prefabrikovaných prvků spřažených s monolitickým betonem. Most byl postupně vysouván.

Byla zvažována i varianta mostu podepřeného ocelobetonovým obloukem o rozpětí 180 m.

Délka konstrukce

528,0 m

Poloha

silnice I/11, Ostrava

Rozpětí

33,0 - 57,0 m

Typ konstrukce

silniční estakáda

Šířka nosné konstrukce

25,50 m

Rozsah práce

alternativní návrh, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 18.085526362538616N, 49.8755000926445E
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Stavba roku 2017. ABF, Economia a.s., časopis Stavitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Mostní dílo roku 2015. Ministerstvo dopravy ČR 2017.