Most přes stávající silnici I/11

Realizace 2015

Nová silnice I/11 pod velmi šikmým úhlem 35° přemosťuje stávající silnici dvěma souběžnými mosty tvořenými integrovanou rámovou konstrukci. Mostovka obou mostů je sestavena z ocelových nosníků a spřažené betonové mostovky. Nosníky byly montovány s betonovou přírubou tvořící bednění dodatečně betonované desky.

Délka konstrukce

46,00 m

Poloha

Silnice I/11, u Opavy

Rozpětí

43,35 m

Typ konstrukce

ocelobetonová integrovaná rámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

12,20 + 15,70 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.8941331N, 18.0377622E
zobrazit na mapy.cz