Most přes rybník Rojek

Realizace 2007

Viadukt, který tvoří dva souběžné mosty, přechází přes místní silnice, rybník Rojek a přes železnici. S ohledem na šikmé křížení mají západní a východní most rozdílnou délku a počet polí. Západní most má 11 polí délek 33,45 až 70,00 m; jeho šířka je od 15,00 do 24,79 m. Východní most má 12 polí délek od 28,45 do 69,00 m; jeho šířka je od 14,50 do 22,88 m. V převážné části obou mostů tvoří ocelobetonovou mostovku dva podélné I nosníky a příčně předepnutá spřažená deska. V napojení na dálniční křižovatku se mostovka rozšiřuje a mezi průběžné nosníky jsou vloženy další nosníky. Nosníky se sestavily na nízkých podpěrách, z kterých byly nosníky vyzdviženy do projektované polohy.

Délka konstrukce

582 m; 580 m

Poloha

Dálnice D1, Ostrava

Rozpětí

28,45 -70,00 m

Typ konstrukce

ocelobetonová spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

15,00 – 24,79 m; 14,50 – 22,88 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.8049881N, 18.2011819E
zobrazit na mapy.cz