Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě

Ve výstavbě

Most o 8 polích, přemosťuje řeku Sázavu, místní komunikace a železnice. Most je tvořen spojitým páteřním nosníkem s velmi vyloženými konzolami, který je podepřen štíhlými stojkami. S ohledem na omezený průjezdný profil bylo nutno pole nad železnicí vybetonovat dva metry nad projektovanou polohou a následně ho do této polohy spustit.

Délka konstrukce

275,20 m

Poloha

jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu, řeka Sázava

Rozpětí

23,00 – 37,00 m

Typ konstrukce

spojitá jednotrámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

14,10 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.6034455N, 15.6036939E
zobrazit na mapy.cz