Most přes řeku Ostravici

Realizace 2007

Dálniční viadukt celkové délky 306 m tvoří dva souběžné mosty, které pod velmi šikmým úhlem 33° kříží řeku Ostravici a místní silnice. Mosty o čtyřech polích jsou tvořeny podélně předepnutými jednokomorovými nosníky, které jsou na vnitřních podpěrách uloženy na jednom ložisku; v kroucení jsou nosníky vetknuty v krajních opěrách. Ocelobetonové nosníky proměnné výšky od 2,70 do 5,00 m jsou sestaveny z ocelových nosníků korýtkového průřezu a z příčně předpjaté betonové desky. Ocelová konstrukce byla montována letmo v postupné konzole směřující od jedné opěry k opěře druhé. Statické účinky v montované konzole byly redukovány montážními podpěrami.

Délka konstrukce

306,0 m

Poloha

Dálnice D1, Ostrava

Rozpětí

54,035 – 100,285 m

Typ konstrukce

ocelobetonová podélně předepnutá spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

13,665 + 13,665 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.8677333N, 18.2799947E
zobrazit na mapy.cz