Most přes řeku Opavu a železniční trať

Realizace 2007

Viadukt, který tvoří dva souběžné mosty o 17 polích celkové délky 717 m, přechází řeku Opavu, železnici a budoucí vysokorychlostní železnici. V převážné délce obou mostů tvoří ocelobetonovou mostovku dva podélné I nosníky a příčně předepnutá spřažená deska. V napojení na dálniční křižovatku se mostovka rozšiřuje a mezi průběžné nosníky je vložen další nosník. Ocelové nosníky se postupně sestavovaly za krajní opěrou následně se vysunuly do projektované polohy.

Délka konstrukce

717 m

Poloha

Dálnice D1, Ostrava

Rozpětí

33,08 – 47,27 m

Typ konstrukce

ocelobetonová spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

13,50 + 15,17 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.8298579N, 18.2179100E
zobrazit na mapy.cz