Most přes potok Ropičanka

Realizace 2023

Viadukt, který tvoří dva souběžné mosty, přechází přes potok Ropičanka, železnici a místní komunikaci. Mosty o devíti polích jsou tvořeny ocelovými nosníky a spřaženou železobetonovou deskou. Nosníky se sestavily na montážních podpěrách, následně se postupně betonovala mostovková deska.

Délka konstrukce

381,50 m

Poloha

silnice I/68, Třanovice – Nebory

Rozpětí

28,00 – 45,00 m

Typ konstrukce

ocelobetonová spojitá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

2 x 13,90 m

Rozsah práce

realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.6859558N, 18.5836124E
zobrazit na mapy.cz