Most přes potok Porubka

Realizace 2018

Směrově rozdělený most je tvořen spojitým nosníkem o osmi polích. Nosnou konstrukci každého mostu tvoří komorový nosník sestavený z 2,60 m vysokého ocelového nosníku korýtkového průřezu a spřažené monolitické betonové desky. Ocelové nosníky byly postupně vysouvány; monolitická deska byla postupně betonována do bednění zavěšeném na posuvné skruži.

Délka konstrukce

478,6 m

Poloha

silnice I/11, Ostrava

Rozpětí

45,0 - 64,5 m

Typ konstrukce

silniční estakáda

Šířka nosné konstrukce

2 x 13,65 m

Rozsah práce

alternativní návrh, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 18.134401575337506N, 49.82784081381618E
zobrazit na mapy.cz