Viadukt dálnice D1 přes potok Lukový

Realizace 2003

Viadukt, který je tvořen dvěma souběžnými mosty o čtyřech polích, přemosťuje potok Lukový a místní komunikace. Oba mosty jsou tvořeny spojitými nosníky dvoutrámové průřezu, který byly postupně, po polích, betonovány na pevné skruži. Podporové příčníky jsou jen u koncových opěr.

Délka konstrukce

134,40 m

Poloha

dálnice D1 poblíž Vyškova

Rozpětí

25,00 – 35,00 m

Typ konstrukce

spojitá dvoutrámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

14,95 + 14,00 m

Rozsah práce

realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.2734651N, 17.0433951E
zobrazit na mapy.cz