Viadukt dálnice D8 Knínice

Realizace 2006

Viadukt Knínice, který je situován poblíž malé obce Kninice, je tvořen dvěma souběžnými mosty délky 1 027 m a 1 077 m. Vzhledem k tomu, že viadukt pokračuje do tunelu Libouchec, je příčná vzdálenost mezi mosty proměnná – od 0,90 do 9,00 m. Mostovky obou mostů jsou tvořeny páteřními nosníky s velmi vyloženými konzolami. Nosníky, které mají proměnnou výšku od 1,40 m ve středech polích do 2,60 m u podpěr, byly postupně betonovány po polích do bednění podepřeném spodní výsuvnou skruži.

Délka konstrukce

1 027 m a 1 077 m

Poloha

dálnice D8 u tunelu Libouchec

Rozpětí

31,50 – 42,00 m

Typ konstrukce

spojitá jednotrámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

14,80 + 14,80 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 50.7381047N, 14.0085905E
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Cena Ministerstva dopravy ČR, 2007.