Most Knínice

Realizace 2006

Most je tvořen spojitou jednotrámovou konstrukcí betonovanou postupně, po polích, ve výsuvné skruži.

Délka konstrukce

1,056 km (l. most), 1,106 km (pr. most)

Poloha

Dálnice D8, stavba 0807/II Knínice - státní hranice

Rozpětí

31,50 - 42,00 m

Typ konstrukce

dálniční estakáda

Šířka nosné konstrukce

2 x 14,80 m

Rozsah práce

projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

OCENĚNÍ PROJEKTU

Cena Ministerstva dopravy ČR, 2007.