Most Jorge Amado

Realizace 2020

Konstrukce je tvořena hlavním zavěšeným mostem délky 298 m a navazujícími viadukty délek 184,5 a 50,5 m. Zavěšený most o dvou polích je tvořen páteřním komorovým nosníkem a dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka je zavěšena v ose mostu na pylonu tvaru písmene A. Most je montován v symetrických konzolách od pylonu.

Délka konstrukce

533 m

Poloha

Ilhéus, Brazílie

Rozpětí

hl. pole 149 + 149 m

Typ konstrukce

zavěšený most

Šířka nosné konstrukce

25,30 m

Rozsah práce

kontrola projektu

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 14.8075352S, 39.0273482W
zobrazit na mapy.cz