Most Anita Garibaldi

Realizace 2015

Most celkové délky 2,80 km je tvořen hlavním zavěšeným mostem a přístupovými viadukty. Zavěšený most má tři pole s rozpětími 100 + 200 + 100 m; rozpětí typického pole viaduktu je 50 m. Mostovka hlavního mostu i přístupových viaduktů je sestavena z prefabrikovaných, kontaktně betonovaných segmentů a dodatečně betonovanými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka zavěšeného mostu, která je v ose mostu zavěšena na dvou 65 m vysokých pylonech, byla montována letmo v symetrických konzolách, přístupové viadukty byly montovány po polích s využitím horní výsuvné skruže. S ohledem na půdorysný oblouk jsou pylony příčně ztuženy kabely.

Délka konstrukce

2 800,0 m

Poloha

Highway 101, Laranjeiras Canal, Laguna, Brazílie

Rozpětí

50,0 – 200,0 m

Typ konstrukce

zavěšený most

Šířka nosné konstrukce

24,10 – 26,22 m

Rozsah práce

kontrola projektu

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 28.434485S, 48.844113W
zobrazit na mapy.cz