Letmo betonované mosty na rychlostní komunikaci R2 v úseku Kriváň-Mýtná

Ve výstavbě

Rychlostní komunikace R2 je v úseku Kriváň-Mýtná vedena po dvou viaduktech délek 4,360 a 1,630 km. První viadukt převádí oba směry rychlostní komunikace po konstrukci, která má po celé délce podobné uspořádání. Je tvořen komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Všechny vnitřní podpěry jsou tvořeny dvojicemi štíhlých stěn. Střední část viaduktu délky 2,080 km je tvořena letmo betonovanými mosty s rozpětími od 70 do 150 m. Výška komorového nosníku je od 3,50 do 9,00 m.

Délka konstrukce

2 080,0 m

Poloha

R2 v úseku Kriváň-Mýtná, Slovensko

Rozpětí

70,0 – 150,0 m

Typ konstrukce

letmo betonovaný most

Šířka nosné konstrukce

27,0 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 48.5028389N, 19.4998960E
zobrazit na mapy.cz