Lávka v národním parku Tyresta, Švédsko

Ve výstavbě

Lávka pro pěší, která je součástí turistické stezky Sörmlandsleden, vede přes záliv Baltského moře v národním parku Tyresta. Mostovka mostu, kterou tvoří předpínací pás o délce 74,0 m a průvěsu 1,50 m, je sestavena z 31 segmentů o délce 2,40 m. Segmenty jsou neseny dvěma vnějšími nosnými kabely a jsou předepnuty čtyřmi vnitřními kabely. Všechny kabely jsou tvořeny monostrandy. Vodorovnou sílu z předpjatého pásu přenáší skalní kotvy.

Délka konstrukce

86,0 m

Poloha

Tyresta národní park, Švédsko

Rozpětí

74,0 m

Typ konstrukce

předpjatý pás

Šířka nosné konstrukce

2,45 m

Rozsah práce

návrh konstrukčního řešení, statická a dynamická analýza

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 59.2255511N, 18.2769040E
zobrazit na mapy.cz