Lávka přes řeku Labe v Pardubicích

Projekt

Konstrukci lávky tvoří samokotvená visutá konstrukce o dvou polích. Mostovka, kterou tvoří páteřní ocelobetonový komorový nosník s oboustrannými konzolami, je v ose konstrukce zavěšena prostřednictvím visutého kabelu na skloněném pylonu tvaru písmene A.

Délka konstrukce

129,6 m

Poloha

Pardubice

Rozpětí

90,5 + 31,8 m

Typ konstrukce

visutá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

6,41 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro zadání stavby