Lávka přes řeku Labe v Nymburku

Realizace 2021

Konstrukci lávky tvoří předpjatá betonová mostovka, která je v hlavním poli zavěšena na dvou vně skloněných ocelových obloucích. Rozpětí oblouků je 103 m, jejich vzepětí je 11,3 m. Tloušťka mostovky je 0,59 m. Konstrukce tvoří samokotvený systém, ve kterém je podstatná část obloukové síly zachycena předpjatou mostovkou kotvenou v krajních opěrách. Patky oblouků jsou s krajními opěrami spojeny betonovými vzpěrami.

V architektonické soutěži získal návrh SHP první cenu a byl vybrán pro realizaci.

Délka konstrukce

228,4 m

Poloha

Nymburk

Rozpětí

16,4 - 66,0 m

Typ konstrukce

oblouková konstrukce

Šířka nosné konstrukce

5,50 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro zadání stavby, realizační dokumentace stavby