Lávka přes řeku Labe v Nymburce

Realizace 2021

Konstrukci lávky tvoří předpjatá betonová mostovka, která je v hlavním poli zavěšena na dvou vně skloněných ocelových obloucích. Rozpětí oblouků je 103 m, jejich vzepětí je 11,3 m. Tloušťka mostovky je 0,59 m. Konstrukce tvoří samokotvený systém, ve kterém je podstatná část obloukové síly zachycena předpjatou mostovkou kotvenou v krajních opěrách. Patky oblouků jsou s krajními opěrami spojeny betonovými vzpěrami.

V architektonické soutěži získal návrh SHP první cenu a byl vybrán pro realizaci.

Délka konstrukce

228,4 m

Poloha

Nymburk

Rozpětí

16,4 - 66,0 m

Typ konstrukce

oblouková konstrukce

Šířka nosné konstrukce

5,50 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro zadání stavby, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 50.1831477N, 15.0413801E
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Cena hejtmanky Středočeského kraje 2022, Stavba roku Středočeského kraje 2022.

Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Stavba roku Středočeského kraje 2022.

Grand Prix Architektů, Národní cena za architekturu 2022.