Lávka přes řeku Jihlavu

Realizace 2008

Lávka navržená jinou firmou se porušila při jejím předpínání. Bylo nutno zesílit základy, přidat skalní kotvy a nahradit část mostovky vysokopevnostním betonem.

Délka konstrukce

51,4 m

Poloha

Jihlava

Rozpětí

47,4 m

Typ konstrukce

trámová konstrukce

Šířka nosné konstrukce

3,80 m

Rozsah práce

zjištění příčin poruchy a návrh opravy