Lávka přes řeku Bečvu

Ve stavbě

Konstrukci lávky tvoří předpjatá betonová mostovka o třech polích, která je zavěšena na dvou vně skloněných visutých kabelech. Tloušťka segmentu mostovky je 0,40 m.

Délka konstrukce

145,5 m

Poloha

cyklostezka Černotín - Ústí

Rozpětí

15,8 + 105,0 + 15,8 m

Typ konstrukce

visutá konstrukce

Šířka nosné konstrukce

5,23 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro zadání stavby