Lávka přes dálnici I-5

Realizace 2009

Lávka se skládá ze dvoupolové zavěšené konstrukce monoliticky spojené s půdorysně zakřivenými rampami. Hlavní pole jsou tvořená prefabrikovanými segmenty spřaženými s monolitickou deskou o celkové tloušťce 0,49 m. Přístupové rampy se skládají z 9,0 m dlouhých monolitických polí o stejném průřezu jako pole hlavní.

Pylon tvaru písmene A byl vybetonován ve vodorovné poloze ve středním dělícím pásu dálnice a poté vztyčen vcelku. Závěsy jsou tvořeny tyčemi připojenými k segmentům běžnými vidlicemi.

Z důvodu zjednodušení výstavby nebyly segmenty vyráběny kontaktně. Prefabrikovaná část mostovky byla letmo montovaná v symetrických konzolách směrem od pylonu. Zavěšená pole byla spolu s rampami dodatečně předepnuta.

Projekt: OBEC Consulting Engineers, Eugene, Oregon

Délka konstrukce

161,6 m

Poloha

Eugene, Oregon, USA

Rozpětí

2 x 31,8 m

Typ konstrukce

zavěšená konstrukce

Šířka nosné konstrukce

5,76 m

Rozsah práce

Jiří Stráský: koncepce řešení, statická a dynamická analýza mostu

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 44.0778515N, 123.0474813W
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Award of Excellence, Portland Cement Association 2010.