Lávka Delta Ponds

Realizace 2010

Lávka se skládá ze zavěšené konstrukce překračující dálnici a přístupových ramp. Hlavní část celkové délky 133,4 m je tvořena spojitou deskovou konstrukcí tloušťky 0,49 m zavěšenou na pylonu.

Pylon tvaru písmene V se skládá z prefabrikovaných sloupů rámově spojených s mostovkou; v patě je pylon ztužený diafragmatem, které bylo vybetonováno až po stavbě mostovky. Závěsy mají poloharfové uspořádání a jsou tvořeny lany kloubově uloženými do mostovky a do pylonu.

Hlavní část přes komunikaci tvoří prefabrikované segmenty spřažené s monolitickou deskou. Z důvodu zjednodušení výstavby nebyly tyto segmenty vyráběny kontaktně.

Projekt: OBEC Consulting Engineers, Eugene, Oregon

Délka konstrukce

231,6 m

Poloha

Eugene, Oregon, USA

Rozpětí

9,1 - 51,8 m

Typ konstrukce

zavěšená konstrukce

Šířka nosné konstrukce

5,76 m

Rozsah práce

Jiří Stráský: koncepce řešení, statická a dynamická analýza mostu

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 44.0760711N, 123.105719W
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

Award of Excellence, Portland Cement Association 2012.

2011 Environmental Excellence Award from Federal Hwy. Administration.