Křižovatka Rudná

Realizace 2007

Křižovatka Rudná, kterou tvoří kruhový objezd, má pět nových mostů. Hlavní páteřní viadukt délky 239,70 m je tvořen dvěma souběžnými mosty o sedmi polích s rozpětími od 25,30 do 37,63 m. Mosty na kruhovém objezdu délek 207,08 a 234,47 m jsou s rampami. Mají sedm polí s rozpětími od 21,66 do 37,46 m. 121,07 m dlouhý most na východní rampě má čtyři pole s rozpětími od 21,96 do 36,29 m. Součástí křižovatky je i nadjezd o třech polích délek od 19,80 do 33,40 m. Mostovky, které jsou tvořeny páteřními nosníky s konzolami, byly postupně stavěny pole po poli na pevné skruži

Délka konstrukce

239,70; 207,08; 234,47; 121,07 a 73,00 m

Poloha

dálnice D1 u Ostravy

Rozpětí

21,96 – 37,63 m

Typ konstrukce

spojité jednotrámové konstrukce

Šířka nosné konstrukce

9,95 – 15,50 m

Rozsah práce

alternativní návrh, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.8098670N, 18.2066334E
zobrazit na mapy.cz