Křižovatka Místecká

Realizace 2007

Křižovatka Místecká, kterou tvoří kruhový objezd, má pět mostů. Dosud byly postaveny čtyři mosty, v budoucnu bude vybudován centrální páteřový viadukt. Mosty mají složitou půdorysnou geometrii odpovídající písmenům Y a Δ; jejich délka je až 228,47 m. Mosty tvoří spojité konstrukce s rozpětími délek od 16,00 do 27,00 m. Mostovky jsou tvořeny páteřními nosníky vzájemně spojenými mostovkovou deskou. Mosty byly postupně stavěny pole po poli na pevné skruži.

Délka konstrukce

228,47; 171,00; 125,57 a 96,00 m

Poloha

dálnice D1 u Ostravy

Rozpětí

16,00 – 27,00 m

Typ konstrukce

spojité jednotrámové konstrukce

Šířka nosné konstrukce

10,32 – 22,09 m

Rozsah práce

projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace stavby

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 49.8549508N, 18.2517373E
zobrazit na mapy.cz
GPS: 49.8579227N, 18.2562217E
zobrazit na mapy.cz