Kent Messenger Millenium Bridge

Realizace 2001

Lávka je součástí parku, který byl vytvořen podél řeky Medway. Mostovku lávky tvoří předpjatý pás o dvou polích, který byl poprvé navržen s půdorysným zalomením. Úhel zalomení je 65 stupňů. Předpjatý pás je sestaven z prefabrikovaných segmentů a spřažené desky. Mezilehlá podpěra, která je situována v ose úhlu zalomení, je tvořena tlačnou vzpěrou a táhlem. Tlačná vzpěra funguje jako schodiště, tažené táhlo je tvořeno trubkou z nerezavějící oceli.

Délka konstrukce

101,50 m

Poloha

řeka Medway, Maidstone, Kent, UK

Rozpětí

37,50 + 49,50 m

Typ konstrukce

předpjatý pás

Šířka nosné konstrukce

3,10 m

Rozsah práce

projekt pro stavební povolení, projekt pro zadání stavby, realizační dokumentace

UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

GPS: 51.2803972N, 0.5147438E
zobrazit na mapy.cz

OCENĚNÍ PROJEKTU

RIBA Award 2002. Royal Institute of British Architects