Hledání tvaru skořepinových konstrukcí

Realizace 2014

Metoda, která využívá stávající software pro nelineární analýzu konstrukcí, byla použita pro hledání tvaru skořepinových konstrukcí. Postup hledání tvaru byl ověřen analýzou skořepin navržených Prof. Heinzem Islerem. Tvar skořepiny dvojí křivosti navržené nad obdélníkovým půdorysem byl také ověřen zkouškami modelu postaveném v měřítku 1:56. Model byl vytvořen technologií 3D tisku.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Délka konstrukce

-

Poloha

-

Rozpětí

-

Typ konstrukce

-

Šířka nosné konstrukce

-

Rozsah práce

-