Demontáž Starého mostu přes řeku Dunaj

Realizace 2014

Dva souběžné sedmipolové mosty sestavené z prostých polí s rozpětími od 32 do 92 m byly nad podpěrami montážně spojeny a následně byly postupně rozebrány. Demontáž byla provedena postupně po polích; při demontáži bylo demontované pole podepřeno soulodím.

Délka konstrukce

-

Poloha

Bratislava, Slovensko

Rozpětí

-

Typ konstrukce

ocelový železniční most

Šířka nosné konstrukce

-

Rozsah práce

projekt demontáže ocelové konstrukce, statická analýza